Rozmowa ogólna

Poniżej znajdują się popularne zwroty holenderskie, używane w ogólnej rozmowie z osobami, które już znasz.

Pytanie o to, co u kogoś słychać

hoe gaat het?jak leci?
hoe gaat het met u?jak pan się miewa?
hoe staat het er mee?jak żyjesz?
alles goed, dank jeu mnie w porządku, dzięki
het gaat oké, dank jeu mnie ok, dzięki
niet zo goedtak sobie
en met jou?a u ciebie?

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?co porabiałeś ostatnio?
veel aan het werkdużo pracy
veel aan de studiedużo nauki
ik heb het erg druk gehadbyłem bardzo zajęty
hetzelfde als altijdto samo co zwykle
niet veelnic takiego
ik ben net terug van ...

Pytanie o czyjeś plany

heb je plannen voor de zomer?masz jakieś plany na lato?
wat ga je doen met ...?
Kerst
Oud en Nieuw
Pasen

Palenie

rook je?
rookt u?czy pan pali?
ja, ik rook
nee, ik rook nietnie, nie palę
heb je er bezwaar tegen als ik rook?nie będzie ci przeszkadzało. jeśli zapalę?
wil je een sigaret?chcesz papierosa?
heb je een extra sigaret?
heb je een vuurtje?masz ognień?
ik ben gestopt met roken
ik ben gestoptrzuciłem
ik probeer te stoppen