Która godzina?

без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

W języku rosyjskim możliwe jest również określenie czasu poprzez podanie godziny, a po niej minut. Następnie, jeśli jest to niezbędne, można dodać słowo утра (od 4-tej rano do południa), дня (od południa do 17-tej), вечера (od 17- tej do północy) lub ночи (od północy do 4- tej rano), np.:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Zegary

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Dla wszystkich rosyjskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.