Która godzina?

Naucz się jak określać czas po rosyjsku.

Zegar 24- godzinny jest powszechnie używany w języku rosyjskim, jednak zegar 12- godzinny jest również często stosowany, szczególnie w sytuacjach mniej oficjalnych.

Pytanie o czas

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Określanie czasu

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

W języku rosyjskim możliwe jest również określenie czasu poprzez podanie godziny, a po niej minut. Następnie, jeśli jest to niezbędne, można dodać słowo утра (od 4-tej rano do południa), дня (od południa do 17-tej), вечера (od 17- tej do północy) lub ночи (od północy do 4- tej rano), np.:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Zegary

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Dla wszystkich rosyjskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.