Która godzina?

Naucz się jak określać czas po włosku.

W języku włoskim zegar 12-godzinny stosuje się do określania czasu, natomiast format 24- godzinny używany jest głównie w rozkładach jazdy.

Pytanie o czas

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

Określanie czasu

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

W języku włoskim możliwe jest również określenie czasu poprzez podanie godziny, po niej minut, a następnie, jeśli jest to niezbędne, wyrażenia di mattina (od 5-tej rano do południa), di pomeriggio (od południa do 18- tej), di sera (od 18- tej do północy) lub di notte (od północy do 5-tej rano), np.:

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

Zegary

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

Dla wszystkich włoskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem