Motoryzacja

Poniżej znajdują się przydatne zwroty oraz znaki, które możesz zobaczyć podczas podróży samochodem.

can I park here? czy tu można parkować?
where's the nearest petrol station? gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
how far is it to the next services? jak daleko jest do najbliższej stacji benzynowej?
are we nearly there? jesteśmy już prawie na miejscu? / daleko jeszcze?
please slow down! proszę cię, zwolnij!
we've had an accident mieliśmy wypadek
sorry, it was my fault przepraszam, to była moja wina
it wasn't my fault to nie była moja wina
you've left your lights on zostawiłeś zapalone światła
have you passed your driving test? zdałeś egzamin na prawo jazdy?

Na stacji benzynowej

how much would you like? ile pan sobie życzy?
full, please pełny bak poproszę
£25 worth, please poproszę za 25 funtów
it takes … chodzi na …
petrol benzynę
diesel olej napędowy
it’s an electric car to jest samochód elektryczny
I'd like some oil chciałbym trochę oleju silnikowego
can I check my tyre pressures here? czy mogę tu sprawdzić ciśnienie opon?

Problemy mechaniczne

my car's broken down samochód mi się zepsuł
my car won't start samochód nie mi chce ruszyć
we've run out of petrol skończyła nam się benzyna
the battery's flat akumulator się rozładował
have you got any jump leads? czy ma pan przewody rozruchowe?
I've got a flat tyre złapałem gumę
I've got a puncture mam przebitą oponę
the … isn't working … nie działa
speedometer prędkościomierz
petrol gauge wskaźnik benzyny
fuel gauge wskaźnik benzyny
the … aren't working … nie działają
brake lights światła stopu
indicators kierunkowskazy
there's something wrong with … coś jest nie tak z …
the engine silnikiem
the steering układem kierowniczym
the brakes hamulcami
the car's losing oil olej wycieka

Rozmowa z policją

could I see your driving licence? poproszę prawo jazdy
do you know what speed you were doing? czy pan wie z jaką prędkością pan jechał?
are you insured on this vehicle? czy ma pan ubezpieczenie?
could I see your insurance documents? poproszę ubezpieczenie samochodu
have you had anything to drink? pił pan alkohol?
how much have you had to drink? ile pan wypił?
could you blow into this tube, please? proszę dmuchnąć w tą rurkę

Popularne znaki i napisy

Stop Stop
Give way Ustąp pierwszeństwa przejazdu
No entry Zakaz wjazdu
One way Droga jednokierunkowa
Parking Parking
No parking Zakaz parkowania
No stopping Zakaz zatrzymywania się
Vehicles will be clamped Zakaz parkowania pod groźbą założenia blokady na koło
Keep left Trzymaj się lewej strony
Get in lane Zajmij właściwy pas
Slow down Zwolnij
No overtaking Zakaz wyprzedzania
School Szkoła
Low bridge Niski most
Level crossing Przejazd kolejowy
Bus lane Pas dla autobusów
No through road Nie ma przejazdu
Caution Uwaga
Fog Mgła
Diversion Objazd
Road closed Droga zamknięta
Roadworks Roboty drogowe
Accident ahead Wypadek drogowy
Queue ahead Korek
Queues after next junction Korek za następnym zjazdem
On tow Pojazd holowany
Services Stacja benzynowa
Air Kompresor
Water Woda
Don't drink and drive Nie prowadź po alkoholu
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play