Pytanie o drogę i wskazywanie kierunku

Poniższe zwroty angielskie przydadzą ci się jeśli się zgubisz, będziesz chciał się dostać do danego miejsca lub wytłumaczyć drogę komuś innemu.

Pytanie o drogę

excuse me, could you tell me how to get to …? przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć jak dotrzeć na …?
the bus station dworzec autobudowy
excuse me, do you know where the … is? przepraszam, wiesz gdzie jest …?
post office poczta
I'm sorry, I don't know przykro mi, ale nie wiem
sorry, I'm not from around here przykro mi, ale nie jestem stąd
I'm looking for … szukam …
this address tego adresu
are we on the right road for …? czy jesteśmy na dobrej drodze do …?
Brighton Brighton
is this the right way for …? czy to jest dobra droga do …?
Ipswich Ipswich
do you have a map? masz mapę?
can you show me on the map? możesz mi pokazać na mapie?

Wskazywanie drogi

it's this way tędy
it's that way tamtędy
you're going the wrong way idziesz w złą stronę
you're going in the wrong direction idziesz w złym kierunku
take this road idź tą drogą
go down there idź tam
take the first on the left skręć w pierwszą ulicę w lewo
take the second on the right skręć w drugą ulicę w prawo
turn right at the crossroads skręć w prawo na skrzyżowaniu
continue straight ahead for about a mile idź dalej prosto około jednej mili (jedna mila wynosi mniej więcej 1,6 kilometra)
continue past the fire station miniesz straż pożarną
you'll pass a supermarket on your left po lewej stronie miniesz supermarket
keep going for another … idź dalej jeszcze …
hundred yards sto jardów (około 91 metrów)
two hundred metres dwieście metrów
half mile pół mili (około 800 metrów)
kilometre kilometr
it'll be … będzie …
on your left po lewej stronie
on your right po prawej stronie
straight ahead of you przed tobą

Jak to daleko?

how far is it? jak to daleko?
how far is it to …? jak daleko jest …?
the airport na lotnisko
how far is it to … from here? jak daleko jest stąd …?
the beach na plażę
is it far? czy to daleko?
is it a long way? czy to daleko? (dosłownie: czy to daleka droga?)
it's … to jest …
not far niedaleko
quite close dosyć blisko
quite a long way dosyć daleko
a long way on foot daleko na piechotę
a long way to walk daleko na pieszo
about a mile from here około mili stąd (jedna mila wynosi mniej więcej 1,6 kilometra)

Wskazywanie drogi kierowcom

follow the signs for … kieruj się znakami na …
the town centre centrum
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights jedź dalej prosto mijając światła
at the second set of traffic lights, turn left na drugich światłach skręć w lewo
go over the roundabout przejedź przez rondo
take the second exit at the roundabout zjedź z ronda drugim zjazdem
turn right at the T-junction skręć w prawo na końcu ulicy
go under the bridge przejedź pod mostem
go over the bridge przejedź przez most
you'll cross some railway lines miniesz parę przejazdów kolejowych
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play