Podróże

Poniżej znajdują się niektóre ogólne zwroty angielskie, przydatne w kontekście różnego rodzaju podróży.

where's the ticket office? gdzie jest kasa?
where do I get the … to Southampton from? gdzie znajdę … do Southhampton?
bus autobus
train pociąg
ferry prom
what time's the next … to Portsmouth? o której godzinie jest następny … do Portsmouth?
bus autobus
train pociąg
ferry prom
this … has been cancelled ten … został odwołany
bus autobus
train pociąg
flight lot
ferry prom
this … has been delayed ten … jest opóźniony
bus autobus
train pociąg
flight lot
ferry prom
have you ever been to …? czy byłeś już kiedyś …?
Italy we Włoszech
yes, I went there on holiday tak, byłem tam na wakacjach
no, I've never been there nie, nigdy tam nie byłem
I've never been, but I'd love to go someday nigdy nie byłem, ale bardzo chciałbym tam kiedyś pojechać
how long does the journey take? jak długo trwa podróż?
what time do we arrive? o której godzinie dojeżdżamy?
do you get travel sick? czy masz chorobę lokomocyjną?
have a good journey! miłej podróży!
enjoy your trip! szczęśliwej podróży!

W biurze podróży

I'd like to travel to … chciałbym pojechać do …
Spain Hiszpanii
I'd like to book a trip to … chciałbym zarezerwować wycieczkę do …
Berlin Berlina
how much are the flights? ile kosztują loty?
do you have any brochures on …? czy macie Państwo jakieś bruszury z ofertą turystyczną dla …?
Switzerland Szwajcarii
do I need a visa for …? czy potrzebuję wizę do …?
Turkey Turcji
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play