Praca

Poniżej znajdują się niektóre zwroty angielskie dotyczące pracy, które umożliwią ci rozmowę na temat rodzaju i miejsca pracy, którą wykonujesz.

Praca

what do you do? czym się zajmujesz?
what do you do for a living? gdzie pracujesz?
what sort of work do you do? jaką pracę wykonujesz?
what line of work are you in? w jakiej branży pracujesz?
I'm a … jestem …
teacher nauczycielem
student studentem
doctor lekarzem
I work as a … pracuję jako …
journalist dziennikarz
programmer programista
I work in … pracuję w …
television telewizji
publishing wydawnictwie
PR (public relations) PR
sales sprzedaży
IT informatyce
I work with … pracuję …
computers przy komputerach
children with disabilities z niepełnosprawnymi dziećmi
I stay at home and look after the children zajmuję się domem i dziećmi
I'm a housewife zajmuję się domem

Status zatrudnienia

I've got a part-time job pracuję na niepełnym etacie
I've got a full-time job pracuję na pełen etat
I'm … jestem …
unemployed bezrobotny
out of work bez pracy
looking for work w trakcie szukania pracy
looking for a job w trakcie szukania pracy
I'm not working at the moment obecnie nie pracuję
I've been made redundant zwolniono mnie z pracy
I was made redundant two months ago zwolniono mnie dwa miesiące temu
I do some voluntary work pracuję w wolontariacie
I'm retired przeszedłem na emeryturę

Dla kogo pracujesz?

who do you work for? dla kogo pracujesz?
I work for … pracuję dla …
a publishers wydawnictwa
an investment bank banku inwestycyjnego
the council samorządu
I'm self-employed pracuję na własny rachunek
I work for myself pracuję dla siebie
I have my own business mam swoją własną firmę
I'm a partner in … jestem wspólnikiem w …
a law firm firmie prawniczej
an accountancy practice w biurze rachunkowym
an estate agents agencji handlu nieruchomościami
I've just started at … właśnie zacząłem w …
IBM IBM

Miejsce pracy

where do you work? gdzie pracujesz?
I work in … pracuję w …
an office biurze
a shop sklepie
a restaurant restauracji
a bank banku
a factory fabryce
a call centre call centre
I work from home pracuję w domu

Szkolenie i praktyka zawodowa

I'm training to be … odbywam praktykę, żeby zostać …
an engineer inżynierem
a nurse pielęgniarką
I'm a trainee … odbywam staż …
accountant w księgowości
supermarket manager jako menadżer w supermarkecie
I'm on a course at the moment w tej chwili jestem na szkoleniu
I'm on work experience odbywam praktyki zawodowe
I'm doing an internship jestem na stażu
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play