Edukacja

Poniżej znajdują się niektóre zwroty angielskie, które przydadzą się w rozmowach na temat szkoły lub studiów oraz w celu zapytania innych osób o ich wykształcenie.

Studia

are you a student? jesteś studentem?
what do you study? co studiujesz?
I'm studying … studiuję …
history historię
economics ekonomię
medicine medycynę
where do you study? gdzie studjujesz?
which university are you at? na jakim uniwersytecie jesteś?
what university do you go to? na którym uniwersytecie studiujesz?
I'm at … studiuję na …
Liverpool University Uniwersytecie w Liverpoolu
which year are you in? na którym roku jesteś?
I'm in my … year jestem na … roku
first pierwszym
second drugim
third trzecim
final ostatnim
I'm in my first year at university jestem na pierwszym roku uniwersytetu
do you have any exams coming up? czy masz niedługo jakieś egzaminy?
I've just graduated właśnie skończyłem studia
I'm doing a masters in … robię studia magisterskie w dziedzinie …
law prawa
I'm doing a PhD in … robię doktorat z …
chemistry chemii
did you go to university? poszedłeś na studia?
I didn't go to university nie byłem na studiach
I never went to university nigdy nie byłem na studiach
where did you go to university? gdzie byłeś na studiach?
I went to … byłem na …
Cambridge Cambridge
what did you study? co studiowałeś?
I studied … studiowałem …
maths matematykę
politics nauki polityczne

Szkoła

where did you go to school? gdzie chodziłeś do szkoły?
I went to school in … chodziłem do szkoły w …
Bristol Bristolu
I left school at sixteen rzuciłem szkołę, kiedy miałem szesnaście lat
I'm taking a gap year robię sobie rok przerwy przed rozpoczęciem studiów

Plany na przyszłość

how many more years do you have to go? ile lat nauki ci zostało?
what do you want to do when you've finished? co chcesz zrobić po ukończeniu szkoły?
get a job znaleźć pracę
go travelling podróżować
I don't know what I want to do after university nie wiem, co chcę zrobić po ukończeniu studiów
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play