Rodzina i stosunki międzyludzkie

Poniżej znajdują się niektóre zwroty angielskie przydatne w rozmowach o rodzinie i relacjach międzyludzkich. Naucz się jak rozmawiać o rodzeństwie, dzieciach i innych członkach rodziny, a także jak określić swój status osobisty.

Rodzeństwo

do you have any brothers or sisters? czy masz rodzeństwo?
yes, I've got … tak, mam …
a brother brata
a sister siostrę
an elder brother starszego brata
a younger sister młodszą siostrę
two brothers dwóch braci
two sisters dwie siostry
one brother and two sisters jednego brata i dwie siostry
no, I'm an only child nie, jestem jedynakiem

Dzieci i wnuki

have you got any kids? masz dzieci?
do you have any children? masz dzieci?
yes, I've got … tak, mam …
a boy and a girl chłopca i dziewczynkę
a young baby małe dziecko
three kids troje dzieci
I don't have any children nie mam dzieci
do you have any grandchildren? masz wnuki?

Rodzice i dziadkowie

where do your parents live? gdzie mieszkają twoi rodzice?
what do your parents do? czym zajmują się twoi rodzice?
what does your father do? czym zajmuje się twój ojciec?
what does your mother do? czym zajmuje się twoja matka?
are your grandparents still alive? czy twoi dziadkowie jeszcze żyją?
where do they live? gdzie mieszkają?

Związki

do you have a boyfriend? masz chłopaka?
do you have a girlfriend? masz dziewczynę?
are you married? jesteś żonaty/masz męża?
are you single? jesteś singlem?
are you seeing anyone? spotykasz się z kimś?
I'm … jestem …
single singlem
engaged zaręczony
married żonaty/zamężna
divorced rozwiedziony
separated w separacji
a widow wdową
a widower wdowcem
I'm seeing someone spotykam się z kimś

Zwierzęta

have you got any pets? masz jakieś zwierzątko?
I've got … mam …
a dog and two cats psa i dwa koty
a Labrador Labradora

Pytanie i imiona i wiek

what's his name? jak on ma na imię?
he's called … on ma na imię …
Tom Tom
what's her name? jak ona ma na imię?
she's called … ona ma na imię …
Mary Mary
what are their names? jak oni mają na imię?
they're called … oni mają na imię …
Neil and Anna Neil i Anna
how old is he? ile on ma lat?
he's … on ma …
twelve dwanaście lat
how old is she? ile ona ma lat?
she's … ona ma …
fifteen piętnaście lat
how old are they? ile oni mają lat?
they're … oni mają …
six and eight sześć i osiem lat
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play