Zwroty francuskie

W tej części znajdują się zwroty francuskie, przydatne w różnorodnych sytuacjach życia codziennego.